ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี ดูดวงฟรี ดวงวันนี้ ดูดวงแม่นๆ ที่ Thailandhoro

จัดบ้านตามทิศมงคล

จำนวนผู้เข้าชม 4,427 ครั้ง

จัดบ้านตามทิศมงคล


เป็นตำราที่ใช้ในการจัดบ้านตามลักษณะของทักษาประจำวันเกิดเพื่อให้ถูกโฉลกและเป็นมงคลแก่เจ้าของรวมถึงผู้อยู่อาศัย ดังนี้

จัดบ้านสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องบุตร ธิดา คนรับใช่

ทิศตะวันออก
ห้องสำหรับผู้สูงอายุ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ห้องรับแขก หรือห้องเก็บอาวุธ

ทิศใต้
ห้องนอนของเจ้าของบ้าน

ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ห้องสำหรับเก็บทรัพย์สมบัติ ยุ้งฉาง

ทิศตะวันตก
ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหาร

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ห้องพระ หรือที่ตั้งสิ่งเคารพบูชา

ทิศเหนือ
ห้องส้วม ห้องอาบน้ำจัดบ้านสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ

ทิศตะวันออก
ห้องบุตร ธิดา คนรับใช่

ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ห้องสำหรับผู้สูงอายุ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

ทิศใต้
ห้องรับแขก หรือห้องเก็บอาวุธ

ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ห้องนอนของเจ้าของบ้าน

ทิศตะวันตก
ห้องสำหรับเก็บทรัพย์สมบัติ ยุ้งฉาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหาร

ทิศเหนือ
ห้องพระ หรือที่ตั้งสิ่งเคารพบูชาจัดบ้านสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องพระ หรือที่ตั้งสิ่งเคารพบูชา

ทิศตะวันออก
ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ

ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ห้องบุตร ธิดา คนรับใช่

ทิศใต้
ห้องสำหรับผู้สูงอายุ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ห้องรับแขก หรือห้องเก็บอาวุธ

ทิศตะวันตก
ห้องนอนของเจ้าของบ้าน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ห้องสำหรับเก็บทรัพย์สมบัติ ยุ้งฉาง

ทิศเหนือ
ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหารจัดบ้านสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหาร

ทิศตะวันออก
ห้องพระ หรือที่ตั้งสิ่งเคารพบูชา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ

ทิศใต้
ห้องบุตร ธิดา คนรับใช่

ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ห้องสำหรับผู้สูงอายุ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

ทิศตะวันตก
ห้องรับแขก หรือห้องเก็บอาวุธ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ห้องนอนของเจ้าของบ้าน

ทิศเหนือ
ห้องสำหรับเก็บทรัพย์สมบัติ ยุ้งฉางจัดบ้านสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องนอนของเจ้าของบ้าน

ทิศตะวันออก
ห้องสำหรับเก็บทรัพย์สมบัติ ยุ้งฉาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหาร

ทิศใต้
ห้องพระ หรือที่ตั้งสิ่งเคารพบูชา

ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ

ทิศตะวันตก
ห้องบุตร ธิดา คนรับใช่

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ห้องสำหรับผู้สูงอายุ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

ทิศเหนือ
ห้องรับแขก หรือห้องเก็บอาวุธจัดบ้านสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องสำหรับผู้สูงอายุ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

ทิศตะวันออก
ห้องรับแขก หรือห้องเก็บอาวุธ

ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ห้องนอนของเจ้าของบ้าน

ทิศใต้
ห้องสำหรับเก็บทรัพย์สมบัติ ยุ้งฉาง

ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหาร

ทิศตะวันตก
ห้องพระ หรือที่ตั้งสิ่งเคารพบูชา

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ

ทิศเหนือ
ห้องบุตร ธิดา คนรับใช่จัดบ้านสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องสำหรับเก็บทรัพย์สมบัติ ยุ้งฉาง

ทิศตะวันออก
ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหาร

ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ห้องพระ หรือที่ตั้งสิ่งเคารพบูชา

ทิศใต้
ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ

ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ห้องบุตร ธิดา คนรับใช่

ทิศตะวันตก
ห้องสำหรับผู้สูงอายุ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ห้องรับแขก หรือห้องเก็บอาวุธ

ทิศเหนือ
ห้องนอนของเจ้าของบ้านจัดบ้านสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน (ราหู)ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องรับแขก หรือห้องเก็บอาวุธ

ทิศตะวันออก
ห้องนอนของเจ้าของบ้าน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ห้องสำหรับเก็บทรัพย์สมบัติ ยุ้งฉาง

ทิศใต้
ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหาร

ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ห้องพระ หรือที่ตั้งสิ่งเคารพบูชา

ทิศตะวันตก
ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ห้องบุตร ธิดา คนรับใช่

ทิศเหนือ
ห้องสำหรับผู้สูงอายุ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม