ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี ดูดวงฟรี ดวงวันนี้ ดูดวงแม่นๆ ที่ Thailandhoro

ต้นไม้มงคลประจำบ้าน

จำนวนผู้เข้าชม 4,414 ครั้ง

ต้นไม้มงคลประจำบ้าน


ผู้ที่ปลูกสร้างบ้าน หากต้องการให้บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ท่านให้หาไม้มงคลมาปลูกใว้ในบ้าน ดันนี้

ทิศเหนือ

ชนิดต้นไม้
พุทรา หัวว่าน

สรรพคุณ
กันอาคม คุณไสย


ทิศใต้

ชนิดต้นไม้
ต้นมะม่วง มะพลับ

สรรพคุณ
ทำให้ร่ำรวย


ทิศตะวันออก

ชนิดต้นไม้
ไผ่ กุ่ม ต้นมะพร้าว

สรรพคุณ
ไม่มีโรคเบียดเบียน


ทิศตะวันตก

ชนิดต้นไม้
ต้นมะขาว ต้นมะยม

สรรพคุณ
กันถ้อยความ คนรัก


ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ชนิดต้นไม้
ทุเรียน ต้นขนุน

สรรพคุณ
หนุนชีวิตไม่ให้ตกต่ำ


ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ชนิดต้นไม้
สารภี ต้นยอ

สรรพคุณ
กันเสนียดจัญไร


ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ชนิดต้นไม้
ต้นมะกรูด

สรรพคุณ
มีความสุข ขับไล่สิ่งอัปมงคล


ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ชนิดต้นไม้
พิกุล ต้นสะเดา ต้นคูณ

สรรพคุณ
กันโทษ เสริมคุณ รุ่งเรือง


ไม้ที่ห้ามปลูกในบ้านต้นมะกอก
ส่งผลให้คนในบ้านกลับกลอก ผู้คนไม่เชื่อถือ

ต้นโพธิ์
เป็นไม้ที่มีสกุลสูง ควรปลูกใว้ในวัด

ต้นไทร
ส่งผลให้ถูกสิ่งไม่ดีชอนไชเข้าบ้าน ครอบครัวแตกแยก

ต้นตาล
ส่งผลให้คนในบ้านแข็งกระด้าง จิตใจไม่เข้มแข็ง

ต้นมะงั่ว
มีชื่อใกล้กับคำว่า โง่ เง่า ปลูกใว้ทำให้อับปัญญา

ต้นระกำ, สลัดได
เป็นไม้มีชื่ออัปมงคล ส่งผลให้คนในบ้านมีความชอกช้ำ และสลัดตัดขาดจากความเจริญ

หวาย
ปลูกใว้จะทำให้คนในบ้านต้องโทษ

สำโรง
ชื่อคล้ายกับโรงศพ ไม่ดีตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม