ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี ดูดวงฟรี ดวงวันนี้ ดูดวงแม่นๆ ที่ Thailandhoro

แก้กรรมดวงวิญญาณ

จำนวนผู้เข้าชม 569 ครั้ง
ให้จุดทูบขอขมากรรมกลางแจ้งก่อนใส่บาตร

การทำบุญอุทิศให้วิญญาณ ควรมีของดังนี้ สังฆทาน ๑ ถัง อาหารคาวหวาน ๑ ชุด น้ำผลไม้ พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว ผ้าจีวร ๑ ชุด (พระพุทธรูปจะทำให้มีรัศมีกายที่สว่างมาก เพราะเทวดาหรือพรหมเขาถือความสว่างของร่างกาย ถ้ามีผ้าจีวรด้วยยิ่งดี และถ้ามีอาหารด้วย ความเป็นทิพย์ของร่างกายจะมีมากกว่าเก่า)

หลังทำบุญต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่สิงอยู่ แล้วพูดต่อว่า “บุญใดที่ฉันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นในอดีตถึงปัจจุบันชาติ ผลของบุญนี้จะมีประโยชน์ความสุขแก่ฉันเพียงใด ขอเธอจงอนุโมทนาผลบุญนั้น และรับผลบุญเช่นเดียวกับฉัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้วิญญาณตัดขาดจากกันบัดนี้เป็นต้นไปเทอญ”

หมายเหตุ : การจุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งใช้กับผู้ตาย ถ้ายังมีชีวิตต้องจุดธูปขอขมากรรมหน้าพระพุธทรูป และถวายของทั้งหมดก่อนใส่บาตร

แก้กรรม ทำเองได้