ทำนายฝัน

ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ บอกเหตุดี ร้าย ผ่านการทดสอบจากตำราที่แม่นยำ พร้อมเทียบเคียงตัวเลขนำโชค เลขเด็ด จากความฝัน
ความฝันคืออะไร ความฝันตามทรรศนะของผู้รู้ต่างๆ พร้อมอธิบายสาเหตุของความฝันตามคัมภีร์สารัตถสังคหะ
ศาสตร์อันลี้ลับของความฝัน วิชาความฝัน ความสัมพันธ์ระหว่างความฝันกับมนุษย์ ความฝันเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระ หรือไม่?
พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ความเป็นไปของโลกเอาใว้ล่วงหน้าตามความฝัน ๑๖ ข้อของพระเจ้าปเสนทิโกศล
คำทำนายและการใช้วิธีสังเกตจากตำราโบราณ ถอดเอาสิ่งที่ฝันถึงเหล่านี้ออกมาเป็นเลข โดยถือเอาว่าเป็นอิทธิพลอย่างหนึ่งของตัวเลข ที่บันดาลให้เป็นไปในมโนภาพแห่งความฝัน
วันที่ฝันจะมีอิทธิพลหรือส่งผลกับใครบ้าง ช่วงเวลาใดที่ฝันแล้วจะแม่นยำที่สุด ปิดท้ายด้วยทำนายฝัน ตามหลักของท่านผู้หญิงเดอซีเร
หลักปฎิบัติ วิธีแก้ฝันจากร้ายให้กลายเป็นดี หรือดีแล้วให้ดีมีคุณยื่งๆ ขึ้นไป, บทสวดคาถายันทุน สวดบูชาป้องกันอันตรายต่างๆ ให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง
รวบรวมเคล็ดในการแก้ฝันร้าย แก้ฝัน ในแบบต่างๆ ทั้งตามตำนาน ความเชื่อหรือสิ่งที่ทำกันมาและถือเป็นประเพณี