สร้างบุญบารมี

บุญกุศล คือ อริยทรัพย์ชาวโลกรู้จักแต่การทำการค้าเพื่อเพิ่มทรัพย์สมบัติเก็บไว้ให้บุตรหลาน แต่ไม่รู้จักสร้างสมบุญบารมีเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บุตรหลานทรัพย์สมบัติเป็นรูปธรรมที่มองเห็น บุญกุศลเป็นอริยทรัพย์ที่มองไม่เห็น การเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้บุตรหลานก็ไม่แน่วาบุตรหลานจะสามารถรักษาไว้ได้ ถ้าหากบุตรหลานอกตัญญูไม่สืบทอดเจตนารมณ์ รู้แต่ใช้ รู้แต่ผลาญ ไม่ยอมประกออาชีพ การเก็บสมบัติไว้ให้บุตรหลานมากเกินไปกลับจะเป็นโทษเสียมากกว่า ดังภาษิตว่า "สอนหนึ่งวิชา ดีกว่าให้ทองพันตำลึงแก่ลูก" ซึ่งเป็นเหมือนการเตือนใจพวกปู่โสมเฝ้าทรัพย์

การสร้างกุศลเพื่อให้บุตรหลานเจริญ เป็นอริยทรัพย์ที่มองไม่เห็นผู้ที่สร้างสมบุญกุศลย่อมได้บุตรหลานที่ดี ฉลาด และกตัญญู เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล ดังภาษิตว่า "ลูกหลานมีบุญวาสนาของเขาเอง อย่าเป็นวัวเป็นควายให้ลูกหลาน" ดังนั้น จงให้ความสำคัญแก่อริยทรัพย์ที่เป็นนามธรรม นั่นคือ "บุญกุศล" ให้จงดี

อนึ่งการทำบุญสร้างกุศล พึงจำไว้ว่า ปัจจัย เงินทอง หรือสิ่งของที่บริจาค จะต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์ ถูกต้อง ไม่เป็นเงินที่ได้มาโดยการประกอบอาชีพต้องห้าม คือ ค้ามนุษย์ ค้าชีวิตสัตว์ ค้าอาวุธ ค้าขายยาพิษ และค้ายาเสพติด

มาสร้างบุญบารมีกันเถอะอานิสงส์ของการทำบุญกับบุพการี

1. ทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำ
2. ทำให้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
3. ทำให้เป็นผู้มีทรัพย์
4. ทำให้รอดตายได้ราวปาฏิหาริย์
5. ทำให้ครอบครัวมีความสุข
6. ทำให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีขึ้นในชีวิต
7. ทำให้เป็นคนที่มีบุคลิกดี
8. ทำให้ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ทำให้เมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะไม่ตกในอบายภูมิ
10. ทำให้เป็นผู้ที่เกิดมาไม่พิการ

อานิสงส์ของการไม่โกงตราชั่ง ทำให้มีฟันสวยงามเรียบเสมอ ฟันเต็มปาก ไม่คดงอ และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปากและฟันก่อนวัยอันควร

อานิสงส์ของการทำบุญด้วยของหอม ทำให้ผิวพรรณดี มีสุขภาพดี และเป็นคนมีชื่อเสียง

อานิสงส์ของการทำบุญกับเด็กๆ

1. ทำให้เป็นผู้ที่ไปไหนมาไหนก็มีคนให้การต้อนรับ
2. ทำให้เป็นผู้ที่ไม่ว้าเหว่
3. ทำให้มีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัย
4. ทำให้ใครๆ ก็ไม่ปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือ
5. ทำให้มีมิตรมากกว่ามีศัตรู
6. ทำให้มีเสน่ห์ ย้อมง่าย และอารมณ์ดี

อานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยคาถาต่างๆ การสวดมนต์อย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิต หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิเร็ว ทำให้มีเสียงไพเราะ และได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี แนะนำ "พระคาถาพาหุงมหากา" "พระคาถาชินบัญชร" "พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก" เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาด้วยทุกครั้ง

อานิสงส์ของการถวายยารักษาโรคให้วัด ออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์ ก่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หายจะทุเลา สุขภาพกายและจิตแข็งแรง อายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนด้านเวชภัณฑ์ การรักษา

อานิสงส์ของการทำบุญตักบาตรทุกเช้า ได้ช่วยเหลือศาสนา ทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหา ตายไปไม่หิวโหย อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าว ปลา อาหารสมบูรณ์

อานิสงส์ของการสร้างพระถวายวัด ผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบา ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข ได้เกิดมาอยู่ในบวรพุทธศาสนาตลอดไป

อานิสงส์ของการบริจาคเลือดหรือร่างกาย ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ช่วยต่ออายุไข จะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปักรักษา ภพหน้าเกิดมาจะมีร่างกายที่งดงาม ส่วนภพนี้จะมีราศีผุดผ่อง

อานิสงส์ของการให้เงินขอทาน ให้เงินคนที่เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม) ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตกทุกข์ได้ยากเกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง จะได้เงินทองโชคลาภมาอย่างไม่คาดฝัน

อานิสงส์ของการตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่น หรือทำบุญร่วมกันกับผู้อื่น ไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่น จะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดี ดวงชะตาแข็ง เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ชาตินี้จะได้พบแต่เพื่อนที่ดีๆ

แก้กรรม ทำเองได้
โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคต หรือ โชคชะตาของมนุษย์ ,ปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมือง และของโลก โดยอาศัย เวลา และ ตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า เป็นสำคัญ แล้วบันทึกไว้เป็นสถิติ หากการทำนายหรือพยากรณ์ออกมาในด้านลบ สามารถผ่อนหนักเป็นเบา หรือส่งเสริมให้ดีขึ้นได้ โดยการทำบุญทำกุศลและการไม่ประมาทกับชีวิต

ดูดวงรูปแบบอื่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น