ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี ดูดวงฟรี ดวงวันนี้ ดูดวงแม่นๆ ที่ Thailandhoro

แก้กรรมเบา บรรเทากรรมหนัก

จำนวนผู้เข้าชม 294 ครั้ง
กรรมเก่า ไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่เราสร้างไว้ในอดีต ย่อมตามสนองผลให้แก่เราแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว แน่นอนว่ากรรมที่ได้สร้างไว้แล้วไม่อาจที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้ แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถทำความดีแก้ไขผลกรรมได้

กรรมนั้นมีหลายระดับ มีทั้งอย่างหนัก อย่างกลาง อย่างเบา เหมือนกับโทษทางกฎหมายที่ตราใว้ลงโทษคนผิด มีทั้งโทษประหาร จำคุก ปรับ หรือทำสาธารณประโยชน์

กรรมนั้นจะหนักหรือจะเบาวัดได้จาก ๓ ประการ คือ

๑. เจตนา หมายถึงความตั้งใจ หรือกิเลสของผู้กระทำ
๒. ประโยค หมายถึงความพยายามของผู้กระทำ
๓. วัตถุ หมายถึงผู้ที่ถูกกระทำ

ถ้าบุคคลทำบาปด้วยเจตนา เช่น ฆ่าสัตว์โดยเจตตนา ย่อมมีโทษมาก ฆ่าโดยไม่เจตตนามีโทษน้อย
ฆ่าสัตว์โดยใช้ความพยามยามมากมีโทษมาก ใช้ความพยายามน้อยมีโทษน้อย
วัตถุหมายถึงสัตว์ที่ฆ่า ถ้าฆ่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่หรือสัตว์ที่มีคุณแก่ตนเองมาก เช่น ช้าง ควาย ย่อมมีโทษมาก ถ้าฆ่าสัตว์น้อยหรือสัตว์ที่มีคุณน้อย มีโทษน้อย

กรรมที่มีโทษน้อยย่อมสามารถแก้ไขได้ เช่น กรรมของอายุวัฒนกุมารที่เกิดมาไม่ถึงเดือน หมอดูก็ทำนายว่าจะตายภายใจเจ็ดวัน มารดาบิดานำตัวมาเฝ้าพระพุทธเจ้า และทูลขอให้พระองค์ช่วย พระองค์ให้พระภิกษุสงฆ์นั่งล้อมอายุวัฒนกุมารแล้วเจริญพระปริตรตลอด ๗ วัน ๗ คืน และในวันที่ ๗ พระพุทธองค์เสด็จไปด้วยพระองค์เอง เมื่อพระองค์เสด็จ เทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ก็มาประชุมกัน ทำให้ยักษ์ที่เป็นคู่เวรมาตั้งแต่ชาติก่อนไม่มีโอกาศเข้าถึงตัวได้ เมื่อพ้นจากคืนนั้นแล้วเด็กก็ปลอดภัย และมีอายุยืนยาวถึง ๑๒๐ ปี

ตำราพรหมชาติ ฉบับกฎแห่งกรรม