ปรับดวง หนุนโชค เสริมบารมี ด้วยอานิสงค์ผลบุญ

ว่าด้วยเรื่องของโชคลาภ และการมีดวงที่ดี มีบารมีคุ้มตัว คงไม่มีใครอยากจะปฏิเสธ เชื่อว่าใคร ๆ ก็ต้องการให้ชีวิตตนเองมีแต่เรื่องดี ๆ แคล้วคลาดจากเรื่องร้าย ๆ ด้วยกันทั้งนั้น จึงเสาะแสวงหาทุกวิธีในการหนุนนำโชค หรือปรับทิศทางดวงของตัวเองให้เป็นในทางที่ดี ให้สมหวังในทุกสิ่ง การทำบุญจึงเป็นทางเลือกหลักที่หลายคนชอบ โดยในการทำบุญทำทานก็มีหลายอย่าง ทั้งเรื่องของการให้ เรื่องของการสวดมนต์ ซึ่งในแต่ละสิ่งที่ปฏิบัติก็ย่อมให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันไปด้วย


บริจาคเลือด


การสร้างกุศลให้แก่ตนเองอยู่เสมอจะเป็นสิ่งที่คอยปกป้องคุ้มภัย และคอยช่วยส่งเสริมเรื่องต่าง ๆ รอบตัวเราให้เป็นไปในหนทางที่ดี เจริญก้าวหน้า และสุขสมหวังในสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้ สิ่งดีทั้งหลายที่เราจะได้รับนั่นคือ ผลของอานิสงค์จากการที่เราได้กระทำความดี เมตตา ช่วยเหลือ ให้ทาน และอื่น ๆ จากหลายสิ่งอย่างที่จะให้อานิสงค์ต่างกัน ยกตัวอย่าง ดังนี้

- การให้ทาน การให้ทานนับเป็นการเสียสละทรัพย์อันมีค่าของตนให้ผู้อื่นที่มีความลำบาก เดือดร้อน ด้วยใจที่มีความเมตตา ให้ด้วยความยินดี แม้เพียงน้อยนิดหรือมากมายก็ตาม จะส่งผลของอานิสงค์ให้ชีวิตไม่ขัดสนเรื่องเงินทอง ไม่ลำบาก มีกินมีใช้ ร่ำรวย เพราะยิ่งสละยิ่งได้

- การบริจาคเลือดหรือร่างกาย เป็นการให้ที่เสียสละเลือดเนื้อตนเองเพื่อรักษาชีวิตผู้อื่น อานิสงค์นี้จะช่วยให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีผิวพรรณที่ผ่องใส ดูดี เป็นคนอายุยืน เกิดชาติหน้าจะมีรูปงาม

- การทำบุญตักบาตร เป็นการให้โดยการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ อานิสงค์บุญนี้จะทำให้ชีวิตเราไม่อดอยาก มีกินเลี้ยงชีพอยู่เสมอ ไม่ต้องทนหิวโหย สมบูรณ์ด้วยอาหารและโภชนาการทั้งปวง

- การบริจาคที่ดินหรือการสร้างพระ อานิสงค์นี้จะส่งผลให้เรามีถิ่นที่อยู่ดี มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในการงาน ครอบครัวมีความสุข มีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนำทาง

- การทำคุณกับบุพการี คือการแสดงความกตัญญูแก่ผู้ให้ชีวิตเลี้ยงดู อานิสงค์นี้จะส่งผลให้ชีวิตมีความสุข ประสบแต่ความโชคดี ชีวิตราบรื่น ผ่านพ้นทุกอุปสรรค ชีวิตไม่ตกอยู่ในอบายมุข และอบายภูมิ เจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำ

- การสวดมนต์ภาวนา เป็นการทำให้จิตใจสงบสุข บริสุทธิ์อยู่ในขณะจิต อานิสงค์นี้จะทำให้มีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างคุ้มตัวให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัย และทำให้เป็นคนมีปัญญาที่ดี มีสติ มีสมาธิรวดเร็ว

ทั้งหมดข้างต้นนั้นเป็นเพียงตัวอย่างของการสร้างกุศลที่เป็นแนวทางหลัก ๆ เท่านั้น ยังมีอีกหลายหนทาง หลายการให้ หลายการปฏิบัติที่จะช่วยสร้างกุศลให้แก่ตนเอง รวมถึงการรักษาศีล 5 ด้วย ซึ่งเป็นศีลอันบริสุทธิ์ ทั้งนี้อานิสงค์ทั้งหลายที่เราจะได้รับนั้นต้องเกิดจากการกระทำที่มีเจตนาที่ดีจริง ๆ มีความตั้งใจในสิ่งที่กระทำนั้นจริง ไม่ใช่ทำเพื่อต้องการเอาหน้าต่อผู้อื่น


เขียนขึ้นโดย Thailandhoro.com
โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคต หรือ โชคชะตาของมนุษย์ ,ปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมือง และของโลก โดยอาศัย เวลา และ ตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า เป็นสำคัญ แล้วบันทึกไว้เป็นสถิติ หากการทำนายหรือพยากรณ์ออกมาในด้านลบ สามารถผ่อนหนักเป็นเบา หรือส่งเสริมให้ดีขึ้นได้ โดยการทำบุญทำกุศลและการไม่ประมาทกับชีวิต

ดูดวงยอดนิยม

ร่วมแสดงความคิดเห็น