ตำราฉัตรสามชั้น

ตำราฉัตรสามชั้นใช้ทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดในปี 2565 ว่าดีร้ายเป็นอย่างไร โดยใน 1 ปี จะแบ่งเหตุการณ์ออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 4 เดือน คำทำนายของตำราฉัตรสามชั้นจะ อ้างอิงตัวละครจากเรื่อง รามเกียรติ์ มาประกอบคำทำนาย

ตำราฉัตรสามชั้น ตำราพรหมชาติ

หลักในการพยากรณ์

หลักในการใช้พยากรณ์ของตำราฉัตรสามชั้น คือ ให้นับอายุของเจ้าชะตา ได้เท่าไหร่ให้ลดลงเสียปีหนึ่ง ถ้าเจ้าชะตาเป็นชาย ให้นับพระรามขึ้นต้นเวียนไปทางพิมพิสาร ถ้าเจ้าชะตาเป็นหญิง นับสีดาขึ้นต้น เวียนไปทางสดายุ นับช่องละหนึ่งปี เวียนเรื่อยไปจนเท่าอายุของเจ้าชะตา

วิธีการพยากรณ์

กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้ระบบคำนวณคำพยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติ

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคต หรือ โชคชะตาของมนุษย์ ,ปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมือง และของโลก โดยอาศัย เวลา และ ตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า เป็นสำคัญ แล้วบันทึกไว้เป็นสถิติ หากการทำนายหรือพยากรณ์ออกมาในด้านลบ สามารถผ่อนหนักเป็นเบา หรือส่งเสริมให้ดีขึ้นได้ โดยการทำบุญทำกุศลและการไม่ประมาทกับชีวิต

ดูดวงยอดนิยม

ร่วมแสดงความคิดเห็น