ตำราเศษพระจอมเกล้าฯ

ผู้คิดค้นตำราเศษพระจอมเกล้าฯ นี้ คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นพระบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทรงเป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้ทั้งคดีโลกคดีธรรม และทรงเป็นนักดาราศาสตร์ที่สามารถคำนวณ วัน เวลา และสถานที่ที่จะมองเห็นปรากฎการณ์สุริยุปราคาในปี พ.ศ. 2411 ได้อย่างแม่นยำ เป็นที่เลืองลือไปทั่วทวีปเอเชียและยุโรป โดยทรงคำนวณใว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยุปราคาในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. ปี มะโรง เวลา 10.32 น. สถานที่ที่สามารถมองเห็น ได้ชัดเจนคือที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ตำราเศษนี้ เป็นตำราโหราศาสตร์ไทย ใช้สำหรับทำนายชะตาชีวิตของคนโดยย่อซึ่งแม่นยำมาก นับว่าเป็นหลักคำทำนายที่เป็นที่ยอมรับของคน ไทย มอญ ลาว เขมร ทั่วไปในเขตแหลมทอง

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคต หรือ โชคชะตาของมนุษย์ ,ปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมือง และของโลก โดยอาศัย เวลา และ ตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า เป็นสำคัญ แล้วบันทึกไว้เป็นสถิติ หากการทำนายหรือพยากรณ์ออกมาในด้านลบ สามารถผ่อนหนักเป็นเบา หรือส่งเสริมให้ดีขึ้นได้ โดยการทำบุญทำกุศลและการไม่ประมาทกับชีวิต

ดูดวงยอดนิยม

ร่วมแสดงความคิดเห็น